توزیع پوشاک در میان کودکان زلزله زده سی سختی انجام شد

یاسوج- گروه جهادی بسیج رسانه شهید آوینی نسبت به تهیه و توزیع پوشاک برای کودکان زلزله زده سی سختی اقدام کرد. ، گروه جهادی بسیج رسانه شهید آوینی در کنار فعالیتهای رسانهای خود، نسبت به تهیه و توزیع کفش و پوشاک برای کودکان زلزله زده سی سختی اقدام کرده…

Latest News

Related articles