توزیع یک میلیون بسته معیشتی و ۶۰۰ هزار پرس غذا میان نیازمندان

علیرضا عسگریان در گفتگو با در خصوص برگزاری طرح ایران همدل اطعام مهدوی گفت: بر اساس این طرح اطعام محرومان و نیازمندان و همچنین توزیع بستههای غذایی معیشتی در دستور کار قرار گرفته است. وی از افزایش تعداد آشپزخانهها برای پخت غذا خبر داد و افزود: در حال…

Latest News

Related articles