توسعه برنامه های فرهنگی دانشگاه علوم توانبخشی در سال جدید

به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، یوسف رضایی با اعلام این خبر افزود: ارتقای کمی و کیفی انجمن های علمی دانشجویی از مهمترین برنامه های بخش فرهنگی دانشگاه است. وی افزود: هم اکنون ۱۳ انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه فعالیت می کنند، اما…

Latest News

Related articles