توضیحات اداره کل زندانهای استان تهران درباره درگذشت یک زندانی

، اداره کل زندانهای تهران، ضمن ابراز تاسف، نسبت به این واقعه اعلام کرد: مرحوم محجوبی، اخیراً، دچار مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو شده بود که بلافاصله جهت درمان به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل گردید. بنابراین اطلاعیه، فرد مورد اشاره، دارای…

Latest News

Related articles