توضیحات بانک مرکزی در خصوص چاپ پول بدون پشتوانه

بانک مرکزی در خصوص اقدام این بانک در زمینه چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه و رشد پایه پولی کشور، توضیحاتی را منتشر کرد. ، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار مطلبی در فضای مجازی در خصوص اقدام این بانک در انتشار پولهای بدون پشتوانه توضیحاتی ارائه…

Latest News

Related articles