توضیحات فردین خلعتبری درباره یک رویداد اینترنتی حوزه موسیقی

به نقل از ستاد اطلاعرسانی جشنواره «هنر زنده است»، سومین نشست از مجموعه نشستهای جشنواره هنر زنده است، با حضور مازیار رضاخانی، مدیر جشنواره و فردین خلعتبری، دبیر بخش موسیقی ظهر دوشنبه ۱۷ اسفند پیش روی مخاطبان قرار گرفت خلعتبری در ابتدای این برنامه…

Latest News

Related articles