توضیح باشگاه استقلال در مورد بسته شدن پنجره نقل و انتقالات آبیها

باشگاه استقلال در مورد بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این تیم تاکید کرد که جای نگرانی وجود ندارد. ، کاظم قیم، مدیر بینالملل باشگاه استقلال، در گفتوگو با رسانه رسمی این باشگاه، در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبیهای پایتخت…

Latest News

Related articles