تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از مرز ۳.۵ میلیارد کیلووات گذشت

یزدـ سرپرست شرکت مدیریت تولید برق یزد گفت: انرژی تولیدی برق شرکت مدیریت تولید برق یزد طی سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون کیلو وات ساعت رسید. سید محمدحسن جمال الدینی در گفتگو با اظهار داشت: واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در…

Latest News

Related articles