تولید سالیانه سه میلیون اصله نهال استاندارد در نهالستانهای قزوی

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین علی اکبری اظهار کرد: با توجه به پایان سال و فصل غرس نهال، باغداران از نهالستانهایی که مجوز تولید نهال و همچنین شرایط ‏مورد تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را دارند نهال خود را تهیه و…

Latest News

Related articles