تولید صنعت فولاد کشور به همت ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست

به نقل از ذوب آهن اصفهان، محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران در همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد وسنگ آهن ایران با نگاهی به بازار به صورت ویدئو کفنرانس طی سخنانی، به اهمیت ذوب آهن اصفهان به عنوان آغاز گر تولید فولاد در کشور و توسعه دهنده…

Latest News

Related articles