تولید و پخش ۹۰۰۰ دقیقه برنامه در ایام نوروز توسط شبکه اشراق

، سید محسن لطیفی گفت با اشاره به شرایط ویژه کرونایی، از تولید، تامین و پخش ۹۰۰۰ دقیقه برنامه در ایام نوروز امسال خبر داد و گفت: معاونت سیما در قالب ویژه برنامههایی مانند یاز نفسی، بایرام گجه لری، بهار نغمه سی، نغمه لر و انسان سالم، مسابقه تلویزیونی…

Latest News

Related articles