توپ برجام در زمین غربی هاست نه ایران

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توپ برجام در زمین ما نیست و آمریکا بود که برجام را نقض کرد. به نقل از صدا و سیما، محمدجواد ظریف در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: توپ برجام در زمین ما نیست و آمریکا بود که برجام را نقض کرد. امروز…

Latest News

Related articles