تکذیب خبر ربوده شدن یک کشتی عراقی در آب های سرزمینی ایران

به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حسین عباس نژاد با تکذیب،ربوده شدن یک کشتی عراقی در آب های سرزمینی ایران گفت: این موضوع مربوط به سانحه یدک کش عراقی (Delme۱ ( T ۴ و بارج ایرانی آریپکو ۵۰۰۷ است. وی ادامه داد: در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال گذشته، پس از…

Latest News

Related articles