تکذیب موافقت وزارت بهداشت با اعزام زائران به عتبات عالیات

معاون وزیر بهداشت خبر موافقت این وزارتخانه با اعزام محدود زائران به عتبات عالیات را تکذیب کرد.

Latest News

Related articles