تکلیف ۱۲ سهمیه دیگر کشتی در بازیهای المپیک مشخص شد

وضعیت ۱۲ سهمیه دیگر از رقابتهای کشتی آزاد المپیک ۲۰۲۱ توکیو با توجه به نتایج مسابقات گزینشی آفریقا – اقیانوسیه مشخص شد. ، رقابتهای گزینشی کشتی آفریقا- اقیانوسیه برای کسب سهمیه المپیک توکیو در کشور تونس برگزار شد. در پایان رقابتهای کشتی آزاد نفرات…

Latest News

Related articles