تکمیل قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال طی امسال/ ریل ملی در همه پروژه ها

خیرالله خادمی در گفتگو با درباره برنامههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در سال جاری اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته، به سال «جهش تولید» نامگذاری شد و لازم بود در بخش زیرساختهای حمل و نقلی، اقدامات متفاوتتری نسبت به سالهای قبل از…

Latest News

Related articles