تیم ملی شمشیربازی راهی جام جهانی روسیه میشود

، رقابتهای جام جهانی شمشیربازی اردیبهشت ماه به میزبانی روسیه برگزار میشود و در صورتی که شرایط جهانی به لحاظ ویروس مانع از برگزاری این رقابتها نشود، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران هم برای شرکت در این جام، عازم مسکو خواهد شد. ملی پوشان شمشیربازی…

Latest News

Related articles