ثمره اردوهای جهادی کادرسازی برای گام دوم انقلاب است

، محسن کریمی، عصر سه شنبه در بازدید از اردوهای جهادی نوروزی در جمع جهادگران بسیج سازندگی اراک اظهار کرد: امروز فضای اردوهای جهادی جدا از اینکه مسائل تربیتی را دنبال میکند، به یک سبک زندگی موفق تبدیل شده است و باید باجدیت دنبال شود. وی افزود: یکی از…

Latest News

Related articles