جابجایی ۱۷۵ هزار مسافر نوروزی توسط ناوگان جاده ای گلستان

مهدی میقانی در گفتگو با اظهارکرد: از ابتدای طرح نوروزی (۲۵ اسفندماه) تا ۱۲ فروردین، هفت میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۸۲ تردد در محورهای استان ثبت شده و طی این مدت ۴۸۲ هزار خودرو به استان وارد و ۴۷۳ هزار خودرو هم از استان خارج شده اند. وی افزود: نرخ جریان…

Latest News

Related articles