جابجایی ۲ میلیون تن کالا در ایلام طی سال ۹۹

نورالله دلخواه در گفتگو با اظهار کرد: طی یکسال گذشته ۲ میلیون و ۳۱۹ هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل و نقل در استان جابجا شده است. وی بیان کرد: این میزان حمل کالا توسط ۱۳۲ هزار و ۷۲۵ سرویس (بارنامه) ناوگان حمل و نقل در سطح استان جابجا شده…

Latest News

Related articles