جابهجایی رکورد ماهانه آهن اسفنجی فولاد مبارکه در دستور کار است

، داریوش رشیدی درباره آخرین رکورد شرکت فولاد مبارکه در بخش تولید آهن اسفنجی، اظهار داشت: واحدهای احیای مستقیم فولاد مبارکه در آخرین ساعات، ۱۲ فروردین ماه، تولید ۲۵ هزار و ۱۲۵ تن آهن اسفنجی را به ثبت رساندند که رکورد جدیدی برای این بخش محسوب…

Latest News

Related articles