جابهجایی زندان یاسوج یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است

، مهدی روشنفکر عصر شنبه در نشست شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه زندان در کنار فرودگاه احداث شده هر چند باند فرودگاه توسعه یافته اما امکان افزایش پرواز نیست. وی افزود: زندان یاسوج در ورودی شهر قرار گرفته است و هر…

Latest News

Related articles