جامعه جهانی برای توقف جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان اقدام کند

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی خواستار اقدام جامعه جهانی برای متوقف ساختن جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شد. به نقل از النشره، «نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین به اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در اراضی…

Latest News

Related articles