جانباز سرافراز اهل پرند به همرزمان شهیدش پیوست

، جانباز سرافراز حاج «مهدی خبری» بعد از تحمل یک دوره طولانی رنج بیماری، همزمان با آغاز سال نو به یاران شهیدش پیوست. درگذشت او در حالی ثبت میشود که او سالها با آثار جراحتها و بیماریهای باقی مانده از دوران جنگ دست و پنجه نرم کرد و خانواده او لحظهای…

Latest News

Related articles