جبهه استکبار در منزوی کردن ایران شکست خورده است

، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده بیان کرد: از اول انقلاب تا امروز کم لغزشگاه نداشتیم که کسانی ادعای رجل سیاسی داشتند ولی با کوچکترین چراغ سبز استعمار و استکبار یعنی روباه پیر و آمریکا میدان بازی سیاست را باختند و منفور ملت شدند. امام جمعه اهرم بیان کر…

Latest News

Related articles