جذبه الهی امام، لرزه بر اندام حاکمان کاخ سفید می انداخت

، آیت الله احمد عابدی در دیدار طلاب و اساتید حوزه علمیه جانبازان «حضرت ابوالفضل (ع)» اظهار داشت: یکی از ویژگیهای امام خمینی (ره) این بود که در سخنرانیهایشان شرایط دوران طاغوت را یادآوری میکردند؛ خیلی خوب است که انسان بداند در دوران طاغوت کشور چگونه…

Latest News

Related articles