جریان سازی تعالیم قرآنی عامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی است

، حجتالاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه جمعه در برنامه مشترک فرهنگی و قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی با اداره کل زندانهای استان اردبیل با اشاره به اهمیت ترویج آموزههای قرآنی در بین مردم اظهار کرد: قرآن برترین و ماندگارترین اثر آسمانی و جاودانهترین پیامی است…

Latest News

Related articles