جریمه ۶ میلیارد تومانی ۴ کشتارگاه مرغ در اصفهان

اصفهان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: چهار کشتارگاه در شهرستان اصفهان به اتهام توزیع و فروش مرغ به خارج از استان ۶ میلیارد تومان جریمه شدند. غلامرضا صالحی در گفتوگو با اظهار داشت: چهار کشتارگاه در شهرستان اصفهان در یک هفته گذشته به اتهام…

Latest News

Related articles