جزئیات برگزاری امتحانات مدارس فارس اعلام شد

، امیر شیرازینژاد با اعلام برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم پایه دوازدهم در سال تحصیلی جاری اظهار داشت: امتحانات مدارس به گروههای هماهنگ، نهایی و درون مدارس و غیرنهایی تقسیم میشود. وی با بیان اینکه فقط پایه دوازدهم امتحانات نهایی دارند و پایه نهم هم…

Latest News

Related articles