جزئیات تسهیلات ازدواج در هرمزگان مشخص شد

بندرعباس – دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای هرمزگان گفت: تسهیلات ازدواج در هرمزگان برای هر نفر به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. ، عبدالله آبسواران در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های هرمزگان، افزود: تسهیلات ازدواج در هرمزگان برای هر نفر به ۷۰ میلیون تومان…

Latest News

Related articles