جزئیات پخش آنلاین آثار «تئاتر فجر ۳۹»/ دو نمایش مجوز نگرفتند

محسن حسن زاده مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر عنوان کرد ۲ نمایش «جوادیه» و «ایوب خان» برای پخش آنلاین مجوز سازمان سینمایی را دریافت نکردهاند. محسن حسن زاده مدیر روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در گفتگو با درباره پخش آنلاین فیلم نمایشهای…

Latest News

Related articles