جزییات آلبوم «تا قله» مشخص شد/ آلبومی برای مخاطبان نوجوان

، نشست رسانهای دست اندرکاران آلبوم سرود «تا قله» روز یکشنبه نوزدهم بهمن با حضور بشیر بی آزار مدیر تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، نماینده مرکز رسانهای و عملیات ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی از دست اندرکاران این پروژه در محل دفتر…

Latest News

Related articles