جزییات جرایم انتخاباتی در پیشوا تشریح شد

، عادل رحمانی عصر دوشنبه در جمع داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه این است که توجیه و ارشاد قانونی لازم به داوطلبان قبل از وقوع جرایم انتخاباتی ارائه شود تا از خسارت یا تشکیل پرونده قضائی برای آنان…

Latest News

Related articles