جزییات سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر تشریح شد/ خرید آثار برتر نداریم

، نشست خبری سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر سهشنبه ۱۴ بهمن ماه با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، علیاشرف صندوقآبادی دبیر اجرایی و احمد وکیلی دبیر هنری جشنواره تجسمی فجر برگزار شد. هادی مظفری در ابتدای این نشست با اشاره به اهداف جشنوارههای…

Latest News

Related articles