جستجو برای یافتن دو معدنچی مدفون شده در معدن زغالسنگ طزره

بعد از ظهر شنبه دو معدن چی در طزره شمال دامغان زیر آوار یکی از تونلهای معدن البرز شرقی مدفون شدند که تا کنون تلاش برای نجات آنها بیفایده بوده است. این دو معدنچی از بعد از ظهر شنبه در زیر آوار ماندهاند و هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

Latest News

Related articles