جسد مرد ۶۰ ساله در کوه صفه کشف شد

فرهاد کاوه آهنگران در گفتوگو با با اشاره به رؤیت جسد در کوه صفه اصفهان اظهار داشت: ساعت ۱۷ و چهار دقیقه با تماس شهروندان با مرکز فرماندهی آتش نشانی اصفهان این اتفاق گزارش شده است. وی افزود: اکیپ نوروزی آتش نشانی برای این حادثه اعزام شد و در محدوده…

Latest News

Related articles