جشنواره فرهنگی و ادبی نوروز برگزار میشود

جشنواره فرهنگی و ادبی نوروز از سوی رایزنی فرهنگی ایران در دهلینو برگزار میشود. ، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلینو به مناسبت ایام باستانی سال نو «نوروز»، جشنواره فرهنگی و ادبی با حضور مقامات دولتی هند، سفراء و نمایندگان کشورهای حوزه نوروز،…

Latest News

Related articles