جشنواره فیلم فجر اتفاق بسیار مهمی است

، محمد جوروند با اشاره به اینکه جشنواره فیلم فجر اتفاق بسیار مهمی است، اظهار کرد: حدود ۱۱ ماه مراکز فرهنگی و هنری از جمله سینماها تعطیل هستند و حوزه هنر آسیب دید. وی افزود: فضا و مکانی که حدود ۱۰ ماه از تعطیلی آن گذشته است، اوضاع مناسبی ندارد ولی از…

Latest News

Related articles