جمهوری اسلامی⁩ یعنی پایان دوران اِشغال و کودتا

، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به سالگرد ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی نوشت: ‏ «جمهوری اسلامی، ظهور ارادۀ مردم برای پایان دادن به دوران ننگین پادشاهانی بود که به تقدیم کردن خاک ایران به بیگانگان افتخار میکردند» ‏…

Latest News

Related articles