جنبش های فتح و حماس فهرست انتخاباتی مشترک نخواهند داشت

به نقل از روزنامه القدس العربی، جبریل الرجوب دبیر کمیته مرکزی جنبش آزادیبخش فلسطین اعلام کرد که جنبش های فتح و حماس فهرست مشترک برای ورود به انتخابات فلسطین نخواهند داشت. وی با اعلام این خبر افزود: درخصوص تشکیل فهرستی مشترک با جنبش حماس، رایزنی صورت…

Latest News

Related articles