جنگنده های رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض کردند

رسانه های رسمی لبنان از نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای جاسوسی و شناسایی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

Latest News

Related articles