جهادگری به روایت «مالکوم ایکس»/ از آبرسانی تا پشتیبانی تولید

– گروه استانها: مشهود نشدن جهش تولید در اقتصاد و معیشت مردم باعث شد تا رهبر معظم انقلاب در نامگذاری امسال صراحتاً بر رفع موانع و پشتیبانیهای لازم بعد از واژه تولید، تأکید کنند. در این شرایط یکی از بهترین عواملِ شناسایی موانع و اعلام پشتیبانیهای لازم…

Latest News

Related articles