جهانگیری جان باختن ۶ کارمند اداره برق کرمان را تسلیت گفت

در پی جانباختن ۶ نفر از کارمندان اداره برق کرمان، معاون اول رئیسجمهور ضمن ابراز همدردی از وزیر نیرو و استاندار کرمان خواست به وضعیت خانوادههای مصیبتدیده رسیدگی شود. ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور با صدور پیامی جانباختن ۶ نفر از کارکنان اداره…

Latest News

Related articles