جهانگیری کاندیدا شود، وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری نمیشوم

علی لاریجانی در جمعی گفته که «در صورت کاندیداتوری آقای اسحاق جهانگیری، وارد رقابت انتخابات ریاستجمهوری نمیشود.» ، روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره کاندیداتوری لاریجانی و جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نوشت: لاریجانی اگرچه هنوز به تصمیم قطعی…

Latest News

Related articles