جهان را علیه «اپیدمی عهد شکنی» واکسینه کنیم

، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحت عنوان جهان را علیه «اپیدمی عهد شکنی» واکسینه کنیم، نوشت: «باسمه تعالی با مروری ساده در مورد فرآیند تهیه و تصویب و امضای توافق نامه موسوم به برجام، هیچی کس حتی در کف…

Latest News

Related articles