«جو بایدن» چیزی برای فلسطینیان ندارد/ تقویت صهیونیسم در اولویت

، روزنامه اسپانیایی «ال سالتو دیاریو» مطلبی را در خصوص سیاستهای «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این روزنامه در مطلب خود آورده است: اگر بخواهیم واقعبینانه به سیاستهای بایدن نگاه…

Latest News

Related articles