حاتمیکیا واسطه آزادی ۴ هواپیماربا شد/ پایان متفاوت «ارتفاع پست»

با درخواست و پیشنهاد ابراهیم حاتمیکیا، ۴ هواپیماربای پرواز اهواز-بندرعباس بعد از ۲۰ سال عفو و از زندان آزاد شدند. به نقل از روابط عمومی سازمان رسانهای اوج، با موافقت رییس قوه قضاییه با درخواست و پیشنهاد ابراهیم حاتمی کیا، ۴ هواپیماربای پرواز اهواز –…

Latest News

Related articles