حاج علی آهی معتقد بود درشعر آئینی باید به آیات و روایات توجه داشت

، گروه دین و آئین، فاطمه علی آبادی: امروز سالگرد رحلت مداح با اخلاص اهل بیت ( ع) حاجی علی آهی است. حاج میرزا علی آقای آهی معروف به حاج علی آهی متولد ۱۳۰۷ شمسی در محله پامنار تهران به دنیا آمد. فامیلی آهی منسوب به دهستان « آه» است که در حال حاضر با…

Latest News

Related articles