حادثه ترافیکی محور اردستان – مهاباد ۵ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: حادثه ترافیکی محور اردستان – مهاباد پنج مصدوم داشت. عباس عابدی در گفتوگو با با اشاره به حادثه ترافیکی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۳۱ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان پیش بینی شده…

Latest News

Related articles