Home LATEST NEWS حجم زیادی کالا در بنادر در معرض فساد هستند

حجم زیادی کالا در بنادر در معرض فساد هستند

0
حجم زیادی کالا در بنادر در معرض فساد هستند

به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی افزود: گمرک یک سازمان مجری میباشد و تنها میتواند سیاستهایی را که به آن ابلاغ شده است انجام دهد. وی گفت: یکی از این سیاستها موضوع ثبت سفارش میباشد که به عنوان مجوز برای ورود یک کالا تلقی میشود و دیگری، موضوع…